MCFV 2080

MCFV 2080 - vysoce produktivní vertikální obráběcí centrum pro komplexní třískové obrábění. Pracovní stůl s pracovní plochou 2200 x 780 mm a s maximálním zatížení až 3000kg, jehož horní plocha slouží pro upnutí obrobku, se pohybuje v podélném směru (osa X) po vedení na křížovém suportu.
Poptat

MCFV 2080 – vysoce produktivní vertikální obráběcí centrum pro komplexní třískové obrábění. Pracovní stůl s pracovní plochou 2200 x 780 mm a s maximálním zatížení až 3000kg, jehož horní plocha slouží pro upnutí obrobku, se pohybuje v podélném směru (osa X) po vedení na křížovém suportu. Křížový suport se pohybuje po vedení na základně v příčném směru (osa Y). Vřeteník se pohybuje ve vertikálním směru (osa Z) po vedení na stojanu. Všechny pohyby stroje jsou realizovány prostřednictvím lineárního vedení s valivými elementy jejichž dimenze a umístění dovoluje vysoké zatížení stolu, suportu a vřeteníku při zachování vysoké přesnosti rozměrů a kvality obrobku i při přerušovaném řezu. Toto konstrukční řešení také zajišťuje vysokou životnost a spolehlivost stroje. Odměřování polohy v osách X, Y, Z je prováděno přímo inkrementálními lineárními odměřovacími jednotkami. Funkce stroje jsou řízeny CNC řídicím systémem (HEIDENHAIN, SIEMENS nebo FANUC), který umožňuje obrábění i prostorově složitých tvarů, kdy nástroj sleduje dráhu vzniklou jako výstup z 3D CAD programu.

Stroj je ve standardním provedení vybaven digitálními pohony, lineárními optoelektrickými absolutními pravítky, centrálním mazacím systémem, zásobníkem nástrojů s výměnnou rukou, automatickým ofukováním držáku nástroje, chladicím agregátem se systémem chlazení nástroje, oplachováním teleskopických krytů a elektronickou kompenzací teplotních dilatací.

Stroj může být vybaven dálkovou diagnostikou stroje, která pomáhá při komunikaci se zákazníkem při diagnostice a nápravě většiny stop-stavů stroje.

Ke stroji MCFV 2080 nabízíme širokou škálu zvláštního příslušenství.