ROLLER 2800 CNC

ROLLER 2800 CNC - speciální stroj je odvozen ze standardního soustružnického stroje MT 70 / 3000 CNC. Funkce a využití stroje spočívá v technologii tváření materiálu za studena - válečkování válcových, kuželových a přechodových rádiusových ploch hřídelových součástí např. náprav vozidel.
Poptat

ROLLER 2800 CNC – speciální stroj je odvozen ze standardního soustružnického stroje MT 70 / 3000 CNC. Funkce a využití stroje spočívá v technologii tváření materiálu za studena – válečkování válcových, kuželových a přechodových rádiusových ploch hřídelových součástí např. náprav vozidel. Tato funkce mimo jiné předurčuje oblast použití stroje pro specializovanou výrobu součástí s využitím technologie zhutnění povrchu.

Zařízení pro válečkování je umístěno na podélném suportu. Suport se pohybuje pomocí CNC řízené osy Z po loži stroje v podélném směru. Pohyb v ose X  je realizován hydraulicky dvěma proti sobě umístěnými pinolami válečkovacích hlav, do kterých se upínají vlastní válcovací nástroje. Síla válcování je nastavitelná hydraulicky.

Aretace natočení válcovacích hlav v dané poloze je zabezpečena pohonem se samosvornými šnekovými převodovkami.