MCH630

MCH 630 - Horizontální obráběcí centrum určené pro rychlé a přesné obrábění skříňových i plochých součástí z oceli, šedé litiny, a různých slitin. Centrum je také vhodné pro obrábění forem zápustek a pro sériovou výrobu dílců obzvláště díky paletovému systému.
Poptat

MCH 630 – Horizontální obráběcí centrum určené pro rychlé a přesné obrábění skříňových i plochých součástí z oceli, šedé litiny, a různých slitin. Centrum je také vhodné pro obrábění forem zápustek a pro sériovou výrobu dílců obzvláště díky paletovému systému (2 palety, čas výměny 13 s.). Práci v automatickém cyklu umožňuje automatická výměna nástrojů ze zásobníku (40 – 120 míst). Posuv nástroje mezi zásobníkem a vřetenem je prováděn manipulátorem nástrojů v automaticky řízeném cyklu. V případě ruční výměny nástroje může být vřeteno připevněno nebo uvolněno nožním spínačem. Při každé výměně nástrojů je kužel ve vřetenu vyfukován stlačeným vzduchem. Při použití zvláštního příslušenství je umožněno nasazení produktivních nástrojů se středovým přívodem chladicí kapaliny. Obrábění dílců z více stran umožňuje otočný NC stůl (osa B). Řídící systémy FANUC / HEIDENHAIN / SIEMENS. Stroje MCH jsou postaveny na robustním a tuhém nosném základu ve tvaru T. Stroje MCH vychází z moderní konstrukce, kde stůl koná pohyb v ose. Aplikace lineárního valivého vedení ve všech lineárních osách garantuje požadovanou přesnost a dynamiku při obrábění.