MCU 1100

MCU 1100 - vertikální obráběcí centrum s konstrukcí typu horní gantry a s nejširším technologickým využitím: soustružení, souvislé pětiosé frézování, ostatní technologie (vrtání, vyvrtávání, vystružení, řezání závitů) s maximální produktivitou a vysokou přesností.
Poptat

MCU 1100 – vertikální obráběcí centrum s konstrukcí typu horní gantry a s nejširším technologickým využitím: soustružení, souvislé pětiosé frézování, ostatní technologie (vrtání, vyvrtávání, vystružení, řezání závitů) s maximální produktivitou a vysokou přesností. Obrábí ocel, litinu, železné i neželezné kovy, plasty, dřevo, grafit. Stroj umožňuje dálkovou diagnostiku, monitoring výroby, automatizaci a paletizaci. Hlavní konstrukční předností stroje je unikátní uložení smykadla, které v sobě kombinuje přednosti kluzného a valivého vedení, což přináší vysokou tuhost, přesnost uložení a pohlcování  nežádoucích vibrací při silovém obrábění a maximálním výsuvu osy Z. Centum MCV 1000 umožňuje nejširší technologické využití, kterým je souvislé pětiosé frézování, soustružení a ostatní technologie jako např. vrtání, vyvrtávání, vystružování a řezání závitů). Všechny nosné  konstrukční prvky jsou vyrobeny z vysoce kvalitní litiny, která zabezpečuje tuhost a také vysoké tlumicí schopnosti a teplotní stabilitu celého stroje. Stroje je možno vybavit vysokootáčkovým vřeteny, která mají 24 000 ot/min, ale i vřeteny silovými s krouticím momentem až 654 Nm. Stroj najde své uplatnění téměř ve všech segmentech průmyslu napříč veškerými odvětvími, kde je třeba obrábět střední ale i velké součásti do Ø 1 250 milimetrů. Své hlavní uplatnění nalézá v energetickém průmyslu při výrobě lopatek vodních a parních turbín, impellerů, statorových a rotorových kol, ale také v průmyslu automobilovém, leteckém a strojírenském. Z Hlediska ekologického provozu je stroj vybaven např. funkcí „zelená planeta“, která zajišťuje automatické odpojování silových obvodů či optimalizuje výkon vřetene.