SE 320 NUMERIC (T.(M))

SE 320 NUMERIC (T.(M)) - soustruh, který najde uplatnění hlavně ve strojařské malo a středně sériové výrobě součástek menších rozměrů a zároveň je vhodný i do provozů s kusovou výrobou. Na stroji je možné obrábět jednoduché, ale aj tvarově velmi složité přírubové i hřídelové obrobky z kovu a plastu. Také je vhodný jako učební pomůcka pro střední i vysoké školy technického zaměření.
Poptat

SE 320 NUMERIC (T.(M)) – soustruh, který najde uplatnění hlavně ve strojařské malo a středně sériové výrobě součástek menších rozměrů a zároveň je vhodný i do provozů s kusovou výrobou. Na stroji je možné obrábět jednoduché, ale aj tvarově velmi složité přírubové i hřídelové obrobky z kovu a plastu. Také je vhodný jako učební pomůcka pro střední i vysoké školy technického zaměření. Na stroji je možné soustružit v ručním režimu ovládání pomocí elektronických koleček a nebo díky modernímu řídícímu systému vykonávat technologické operace v automatickém cyklu. Tím se otevírají nové možnosti v kusové výrobě a zvyšování produktivity při obrábění malých sérií.

Nejdůležitější charakteristiky:

  • Ideální stroj pro uživatele přecházejícího z konvenčního UHS na CNC řízený stroj
  • Minimální zástavbové rozměry
  • Jednoduchá a komfortní obsluha
  • Dlouhá životnost se zachováním vysoké přesnosti obrábění
  • Náhon vřetene přes řemenové převody – nízká úroveň vibrací, které se negativně projevují  při obrábění
  • Automatické řazení převodových stupňů přímo v cykle
  • Ložiska s celoživotní tukovou náplní – nízké provozní náklady
  • Komponenty stroje žíhané na odstranění vnitřního pnutí – vysoká přesnost a stabilita  po dobu celé životnosti stroje
  • Krytování se zpevněnými zónami – vysoký stupeň bezpečnosti obsluhy