STROJIMPORT – Machine tools, forming machines and investment units into the wide world.

oustruhy, vyvrtávačky, frézky, brusky, vrtačky, obráběcí centra

SOUSTRUHY

sn_32
SOUSTRUHY HROTOVÉ UNIVERZÁLNÍ
SP 430 SY
NUMERICKÉ SOUSTRUHY
FORCETURN
KARUSELY
soustružnicko-frézovací centra
SOUSTRUŽNICKO-FRÉZOVACÍ CENTRASoustruhy – stroje na třískové obrábění (soustružení) kovů i jiných materiálů.

Na soustruzích je možné provádět soustružení a vyvrtávání válcových, kuželových a jiných tvarových ploch, řezání závitů, obrábění konců, vrtání a vyvrtávání otvorů apod. Soustruhy jsou řízené ručně, NC nebo CNC systémem nebo mají charakter víceúčelových obráběcích center.

Soustruhy jsou mechanické zařízení v kterých se točí vřeteno společně s obrobkem a soustružnický nůž případně jiný řezný nástroj mění jeho tvar.

Soustruhy se používají zejména při výrobě rotačních součástí k soustružení válcových ploch, vrtání otvorů, řezání závitů (vnitřní i vnější). Na soustruhu je možné obrábět součástky z železných i neželezných kovů, plastů i dřeva. Obrobek je v soustruhu upnutý buď ve sklíčidle, mezi sklíčidlem a hrotem nebo mezi dvěma hroty. Soustruhy pro obrábění kovů patří mezi základní a nejužívanější kovoobráběcí stroje. CNC soustruhy byly poprvé vyrobeny v roce 1952.