Kontakt

Adresa:
STROJIMPORT a.s.
U Nákladového nádraží 3146/6
130 00 Praha 3, CZ

+420 222 863 216

DIČ/IČO : CZ00000795 / 00000795,

Spisová zn.: B.29 vedená u Měst. soudu v Praze, den zápisu: 28. listopad 1989

 

 

Za účelem vyřízení Vaší poptávky prosíme o uvedení výše požadovaných údajů. Tyto údaje budou zpracovány společností STROJIMPORT, a.s. se sídlem U Nákladového nádraží 6, 130 00 Praha3, CZ, IČO: 00000795, jakožto správcem osobních údajů, a to za účelem vyřízení Vaší poptávky. Tyto údaje budou správcem uchovány po dobu tří let od vyřízení objednávky, nestanoví-li zvláštní právní předpisy lhůtu delší.

Mám zájem o další obchodní nabídky společnosti STROJIMPORT a pro tyto účely uděluji souhlas se zpracováním výše uvedených osobních údajů po dobu 3 let.

Berete na vědomí, že máte právo (I) na přístup k osobním údajům, (II) na opravu nepřesných osobních údajů, (III) požadovat výmaz osobních údajů, (IV) požadovat omezení zpracování osobních údajů, (V) podat námitky proti zpracování osobních údajů, (VI) odvolat udělený souhlas a taktéž (VII) podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Tato práva můžete uplatnit osobně v sídle Správce, telefonicky na tel. čísle +420 222 863 216 nebo zasláním emailu na adresu marketing@strojimport.cz.