Generální oprava stroje WH10 NC na Nový Zéland

V dubnu jsme z bran RETOSu Varnsdorf expedovali generálkovanou vodorovnou vyvrtávačku WH10NC pro našeho zákazníka v Aucklandu na Novém Zélandu. Jedná se o stroj konstrukce TOSu Varnsdorf, původně navržený pro univerzální nasazení ve strojírenské výrobě, vhodný jak pro hrubovací, tak i pro dokončovací operace. Po rekonstrukci získala vyvrtávačka parametry, srovnatelné s novým strojem. V rámci provedených prací došlo k výměně nebo modernizaci prakticky všech mechanických a elektrických komponent a údržbě všech povrchů a vodících ploch, m.j. ke kompletní výměně vřeteníku, instalaci nového řídícího systému a stolové optiky. Jednalo se již o druhý stroj téhož typu, který pro nás firma RETOS pro novozélandského zadavatele generálkovala. Pouze s tím rozdílem, že u předchozího byl k rekonstrukci použit starší tuzemský skelet, kdežto tento stroj byl k opravě zaslán přímo z Aucklandu. Uvedený obchodní případ dokumentuje, že STROJIMPORT má dlouhodobé kontakty a stálé odběratele i na druhé straně zeměkoule. I v těchto vzdálených končinách doposud funguje mnoho referenčních strojů československé provenience a zn. TOS má v technických kruzích stále výbornou reputaci.