Archiv

Příslušenství ke strojům

Ke stroji nabízíme široký sortiment zvláštního a speciálního příslušenství. Přesnou specifikaci obdržíte na vyžádání nebo společně s naší obchodní nabídkou. Nabídku jednotlivého příslušenství si můžete i vyžádat.

ZPS ZP MCV1220

VOLITELNÉ VYBAVENÍ:
Chlazení středem vřetena
Měřicí sonda nástroje
Měřicí sonda obrobku
Dvouosá CNC hlava
Dvouosý otočný stůl
Technologie soustružení
Reg. zás. s kapacitou 40–130 nástrojů
Dálková diagnostika

ZPS ZP MCV1210

VOLITELNÉ VYBAVENÍ:
Chlazení středem vřetena
Měřicí sonda nástroje
Měřicí sonda obrobku
Otočný dvouosý stůl
Technologie soustružení
Ruční oplachovací pistole
Dvouosá CNC hlava
Regálový zásobník s kapacitou 40 – 130 nástrojů
Dálková diagnostika

ZPS ZP MCV2318

VOLITELNÉ VYBAVENÍ:
CNC hlava 1 nebo 2osá
Chlazení osou vřetena
Obrobková sonda
Nástrojová sonda
Pevný stůl 2 520 × 1 600 mm s integrovaným
otočným stolem Ø 1 500 mm
Sklopně otočný stůl
Zvýšené bočnice +300 mm
Odsávání olejové mlhy z prac. prostoru
Chlazení olejovou mlhou vnější
Chlazení olejovou mlhou osou vřetena
Ruční oplachovací pistole
Zásobník nástrojů s větší kapacitou
Dálková diagnostika

ZPS ZP H1000

VOLITELNÉ VYBAVENÍ*
Vřeteno pro nástroje BIG-PLUS
Kontejner na třísky
Oplach pracovního prostoru
Osové chlazení s fi ltr. stanicí
Chlazení olejovou mlhou
Sonda kontroly nástroje
Sonda měření obrobku
Otočný stůl – 5. osa
Zásobník nástrojů – 76, 96, 246 nástrojů
Přívod hydrauliky do palety
Odsávání par z pracovního prostoru
Ruční oplachové pistole
Sběrač oleje z hladiny chl. kapaliny
Klimatizace elektroskříně
Správa nástrojů
Rotační čistič skla
Torque motor pohonu osy B
Otočný stůl s momentovým motorem
(Torque)
Dálková diagnostika
Vibrodiagnostika

ZPS ZP H800

VOLITELNÉ VYBAVENÍ*
Vřeteno pro nástroje BIG-PLUS
Kontejner na třísky
Oplach pracovního prostoru
Osové chlazení s fi ltr. stanicí
Chlazení olejovou mlhou
Sonda kontroly nástroje
Sonda měření obrobku
Otočný stůl – 5. osa
Zásobník nástrojů – 76, 96, 246 nástrojů
Přívod hydrauliky do palety
Odsávání par z pracovního prostoru
Ruční oplachové pistole
Sběrač oleje z hladiny chl. kapaliny
Klimatizace elektroskříně
Správa nástrojů
Rotační čistič skla
Otočný stůl s momentovým motorem
(Torque)
Dálková diagnostika
Vibrodiagnostika

ZPS ZP H630

V O L I T E L N É V Y B A V E N Í *
Chlazení nástroje osou vřetena
kapalinou
Chlazení nástroje osou vřetena
vzduchem
Agregát pro chlazení osou vřetena
s ltrační stanicí
Chlazení nástroje olejovou mlhou
Zásobník nástrojů s kapacitou 76, 96
nebo 246 nástrojů
Sonda pro kontrolu rozměru obrobku
Sonda pro kontrolu rozměru nástroje
Oplachování pracovního prostoru
Ruční oplachování pracovního prostoru
Jiný typ dopravníku třísek
Nádoba na třísky (300 kg)
Odsávání par z pracovního prostoru
5osé provedení stroje
Otočný stůl s momentovým motorem
Vřeteno pro nástroje BIG-PLUS
Dálková diagnostika
Přívod hydrauliky do palety
Rotační čistič skla
Vibrodiagnostika

ZPS ZP H500

VOLITELNÉ VYBAVENÍ*
Nepřímé odměřování
Chlazení nástroje osou vřetena kapalinou
Chlazení nástroje osou vřetena vzduchem
Agregát pro chlazení nástroje osou
vřetena s ltrační stanicí
Chlazení nástroje olejovou mlhou
Zásobník nástrojů s kapacitou 75 nástrojů
Upínání nástroje CAT 40, BT 40
Sonda pro kontrolu rozměru obrobku
Sonda pro kontrolu rozměru nástroje
Oplachování pracovního prostoru
Článkový dopravník třísek
Nádoba na třísky (300 kg)
Odsávání par z pracovního prostoru
Ruční oplachování pracovního prostoru
5osé provedení stroje
Klimatizace elektroskříní
Dálková diagnostika
Rotační čistič skla
Přívod hydrauliky do palety
Vibrodiagnostika

ZPS ZP MCFV 2080

V O L I T E L N É V Y B A V E N Í *
Vřeteno pro nástroje BIG-PLUS
SK 40 – zásobník s kapacitou 30 nástrojů
Upínání nástroje CAT 50, BT 50, CAT 40, BT 40,
ISO 40, HSK-A63, HSK-A80, HSK-A100
Agregát pro chlazení osou vřetena s stanicí
Chlazení nástroje osou vřetena kapalinou
Chlazení nástroje osou vřetena vzduchem
Chlazení nástroje olejovou mlhou
Otočný stůl, 4. a 5. řízená osa
Sonda pro kontrolu rozměru obrobku
Sonda pro kontrolu rozměru nástroje
Oplachování pracovního prostoru
Odstředivý odlučovač olejové mlhy a emulzního
aerosolu z pracovního prostoru
Sběrač oleje z hladiny chladicí kapaliny
2 zásobníky nástrojů
Dálková diagnostika
Vibrodiagnostika