FCW 140, FCW 150, FCW 160

FCW 140, 150 a 160  - horizontální vyvrtávačky, které nacházejí své uplatnění v prašném pracovním prostředí i při obrábění materiálů jako litina, speciální plastické hmoty nebo GFK.
Poptat

Vodorovný frézovací a vyvrtávací stroj FCW 140, FCW 150 a FCW 160

Horizontální vyvrtávačky FCW 140, 150 a 160, které nacházejí své uplatnění v prašném pracovním prostředí i při obrábění materiálů jako litina, speciální plastické hmoty nebo GFK.
Základem stroje u modelů FCW 140 a 150 je pevný a stabilní odlitek ze šedé litiny, vyvrtávačku FCW 160 tvoří svařovaná konstrukce v kombinaci s odlitky ze šedé litiny. Jsou ideálním řešením pro obrábění složitých tvarů obrobků pro nejrůznější průmyslové obory včetně energetiky, dopravní techniky či lodního, těžebního i chemického průmyslu. Tyto vyvrtávací stroje se vyznačují jednoduchou údržbou a vysokou spolehlivostí. Pro vyšší flexibilitu i variantnost může být stroj FCW vybaven pětiosou hlavou UFK 600.

Frézovací a vyvrtávací stroj FCW

Frézovací a vyvrtávací stroj FCW – pojezdy

Popis stroje v základním provedení:

Lože stroje – čtyřdráhové provedení, odlitek

 • Posuv stojanu po loži – ozubený hřeben upevněný v loži, s dvoupastorkovou skříní ve spodku stojanu
 • Teleskopické kryty přes celou šířku lože
 • Lineární odměřovací systém
 • Narážky pro omezení koncových poloh posuvu stojanu

Spodek stojanu (saně stojanu) – odlitek

 • Vedení spodku stojanu po loži je valivé v kompaktním provedení s kalenými vodícími lištami. Vedení jsou mazána tukem. Kompaktní valivá vedení přenášejí všechny působící síly
 • Snímač polohy stojanu a koncové spínače pro omezení krajních poloh stroje.

Stojan – odlitek

 • Kompaktní valivá vedení pro pojezd vřeteníku po stojanu přenášejí všechny působící síly
 • Kuličkový šroub s předepnutou maticí a převodovkou pro posuv vřeteníku po stojanu
 • Vyvažování vřeteníku pomocí protizávaží ve stojanu.
 • Řetězové kladky na horní ploše stojanu.
 • Řetěz se  závěsy pro vřeteník a protizávaží
 • Lineární odměřovací systém pro přímé odměřování posuvu vřeteníku
 • Teleskopický kryt stojanu
 • Přenosný žebřík pro údržbu stroje

Vřeteník – odlitek

 • Kombinovaná valivá vedení v kompaktním provedení pro smykadlo
 • Zařízení pro vyrovnávání vodorovného pohybu smykadla, které umožňuje:
   • automatickou kompenzací poklesu při výsuvu vlastního smykadla
   • automatickou kompenzací poklesu smykadla zatíženého technologickým příslušenstvím
 • Kuličkový šroub pro výsuv smykadla
 • Odměřovací pravítko Heindenhain pro přímé odměřování výsuvu smykadla s kompenzací podélných tepelných dilatací smykadla (Škoda patent)
 • Přívod energií
 • Příslušná zakrytí

Smykadlo – odlitek z temperované litiny

 • Průřez 360 x 400 mm, s automatickým vyrovnáním průhybu při výsuvu ze vřeteníku
 • Nevýsuvné frézovací vřeteno, výsuvné vrtací vřeteno
 • Frézovací vřeteno uložené v radiálních kuličkových ložiskách s kosoúhlým stykem
 • Ložiska uložení vřetena a finálního převodu mazaná olejovou mlhou
 • Automatické sledování teplot v ložiskách uložení, finálního převodu a beránku
 • Vrtací vřeteno uloženo kluzně ve frézovacím vřetenu. Vrtací vřeteno je výkovek, nitridované (tvrdost povrchové vrstvy min. 850 HV)
 • Kuličkový šroub pro výsuv vřetena
 • Přívod chladící kapaliny středem vřetena
 • Hlavní pohon s dvoustupňovou převodovkou s oběhovým mazáním oleje
 • Teplotní stabilizace smykadla řízeným ohřevem (Škoda patent)
 • Teplotní stabilizace olejové náplně převodovky hlavního pohonu a finálního převodu se vzduchovým chladičem umístěným na stojanu.
 • Úhlově orientované zastavení a snímání polohy vřetena (rot. snímač).
 • Mechanizované upínání nástrojů v libovolné poloze vřetena s kleštinovým upínacím nástavcem podle DIN 69872 ( jiné typy upínačů viz opce)
 • Mechanizované upínání technologického příslušenství na čelo pinoly centrální upínací jednotkou, která je součástí tech. příslušenství.
 • Kotoučová brzda hlavního pohonu bržděná permanentními magnety
 • Přívod energií na čelo smykadla (pomocné funkce, chladící kapalina)

 Ovládací místo stroje

 • Ovládací plošina je pevně spojená se spodkem stojanu. Centrální ovládací panel pro ovládání celého stroje se všemi ovládacími a kontrolními přístroji je umístěn otočně na podstavci na ovládací plošině.
 • Přenosný pomocný ovládací panel s omezeným počtem funkcí, indikací polohy a elektronickým ručním kolečkem s cca 6 m kabelu. (platí pro provedení s NC systémem Sinumerik 840D/DE)

Hydraulický systém stroje

 • Obvod k mazání pohonné skříně pro pohon vřetena a finálního pohonu
 • Obvod pro teplotní stabilizaci olejové náplně ve smykadle
 • Obvod (vysokotlaký) pro pomocné funkce stroje
 • Teplota okolí pro řádnou funkci hydraulického systému v rozsahu +5° C až +40° C
 • Hydraulický agregát umístěn na stroji
 • Stroj se dodává bez olejové náplně

Rozvod tlakového vzduchu pro:

 • ofukování nástroje a čistění dutiny ve vřetenu stroje při výměně nástrojů
 • těsnění uložení vřetena přetlakem proti vniknutí chladicí kapaliny
 • těsnění odměřovacích systémů přetlakem
 • těsnění vybraných druhů technologického příslušenství přetlakem

Krytí vodících ploch

 • Ocelové teleskopické krytí vodících ploch vřeteníku po stojanu a vodících ploch spodku stojanu po loži se sklonem k dopravniku třísek

Elektrická výzbroj

 • Kompletní instalace podle ČSN EN 60 204-1 odpovídající IEC 204-1pro připojení na střídavou síť 3×400 V/ 50 Hz, TN, s maximální úchylkou napětí  ±10% ,frekvence ± 2%
 • Ovládací napětí 24 V stejnosměrných
 • Hlavní pohon: AC – motor Siemens, krytí IP 54 s frekvenčním měničem Siemens
 • Bezúdržbové  posuvové motory  AC Siemens pro všechny osy, krytí IP 64
 • Rozvaděčové skříně s CNC, PLC s regulátory, prachotěsné s kompresorovým chlazením  a krytím  IP 54, postavené na základu stroje
 • Provozní teplota pro elektrickou výzbroj v rozsahu od + 5° C až + 40° C, pro skladování v rozsahu od – 20° C až + 70° C