RET10P

RET10P - souvisle řízená desková vodorovná vyvrtávačka, která splňuje požadavky na vysokou produktivitu výroby s maximálním ohledem na bezpečnost obsluhy, komfort provozu a na šetrnost k životnímu prostředí.
Poptat

RET10P – souvisle řízená desková vodorovná vyvrtávačka, která splňuje i ty nejnáročnější požadavky na vysokou produktivitu výroby s maximálním důrazem na bezpečnost a pohodlí obsluhy, komfort provozu a na šetrnost k životnímu prostředí. Vyvrtávačka RET10P je vhodná pro obrábění rozměrných obrobků, pro hrubovací tak i dokončovací operace. Je konfigurovatelná dle technologických potřeb zákazníka (délka pojezdů, počet os, počet upínacích ploch, úroveň krytování). Volitelně lze stroj vybavit širokým sortimentem zvláštního příslušenství, např. automatickou výměnou nástroje (AVN), frézovacími hlavami, automatickou výměnou hlav (AVH), lícní deskou, chlazením nástroje tryskami (CHZ), chlazením osou vřetena (CHOV), chlazením mlhou (CHM) či dopravníkem třísek.

Stručná charakteristika stroje:

 • souvisle řízená desková vodorovná vyvrtávačka
 • příčně přestavitelný stojan
 • 3/4 lineární osy
 • výsuvné smykadlo / pracovní vřeteno nebo kombinace obou
 • stroj vhodný pro obrábění rozměrných obrobků
 • použitelný jak pro hrubovací tak i dokončovací operace
 • lze konfigurovat dle technologických potřeb zákazníka (délka pojezdů, počet os, počet upínacích ploch, úroveň krytování)
 • obrobek se upíná na upínací desku nebo otočný stůl (zvláštní příslušenství – není součástí stroje)
 • volitelně lze vybavit širokým sortimentem zvláštního příslušenství, např. automatickou výměnou nástroje (AVN), frézovacími hlavami, automatickou výměnou hlav (AVH), lícní deskou, chlazením nástroje tryskami (CHZ), chlazením osou vřetena (CHOV), chlazením mlhou (CHM) či dopravníkem třísek
 • připraveno pro “Průmysl 4.0”

Ovládání stroje:

 • veškeré funkce stroje jsou ovládány z panelu řídícího systému, který se skládá z klávesnice, tlačítkového panelu a LCD monitoru
 • ovládací panel je doplněn přenosným pomocným ovládacím panelem (ručním kolečkem), které duplikuje některé základní funkce ovládání stroje
 • ovládací panel je umístěn na plošině pro obsluhu, která je pevnou součástí pohyblivé skupiny stojan/vřeteník
 • řídící systém umožňuje ruční, poloautomatický a automatický režim ovládání
 • standardní stanoviště obsluhy je na plošině pro obsluhu
 • alternativní stanoviště obsluhy je mimo plošinu, a je využitelné jen v automatickém režimu
 • standardní komunikační rozhraní umožňuje propojení s vnitropodnikovou sítí pro snadnou správu a distribuci technologických programů případně pro diagnostiku a servis řídícího systému

Provedení souvisle řízené deskové vyvrtávačky RET10P může být v detailech přizpůsobeno individuálním požadavkům zákazníka.