CKV

CKV - klasický hydraulický hornotlaký čtyřsloupový kovací lis pro volné kování řady CKV s robustní vertikální konstrukcí zajišťující vysokou stabilitu a životnost zařízení. Veškeré pohyby lisu jsou kontrolovány inkrementálními nebo absolutními snímači, jejichž vyhodnocení je přenášeno do řídicího počítače.
Poptat

CKV – klasický hydraulický hornotlaký čtyřsloupový kovací lis pro volné kování řady CKV s robustní vertikální konstrukcí zajišťující vysokou stabilitu a životnost zařízení. Veškeré pohyby lisu jsou kontrolovány inkrementálními nebo absolutními snímači, jejichž vyhodnocení je přenášeno do řídicího počítače. Pomocí programového vybavení je možné řídit celý integrovaný kovací soubor. Tuhá stabilní konstrukce vertikálního hydraulického lisu řady CKV a osvědčené prvky v ovládání hydraulických, elektrických a elektronických okruhů zajišťují bezpečný provoz lisu, spolehlivost, ekonomiku provozu, velkou přesnost odměřování v průběhu kování (±1 mm), nízkou spotřebu energie a zkrácení pomocných časů. Lisy CKV používají pohon s pracovním médiem 3 až 5 % emulze vody s minerálním olejem. Pro kovací lisy řady CKV lze použít i přímý čerpadlový pohon s pracovním médiem minerální olej. Lisy CKV mohou být doplněny o kovací manipulátor. Jsou vhodné do kováren, kde je požadován mělký základ.