BRH

BRH - vodorovná rovinná bruska s pracovní plochou stolu od rozměru 250 x 600 mm do 400 x 1000 mm a výkonem hlavního motoru 2,2 až 7 kW. Brusky BRH jsou určeny pro klasické rovinné (případně tvarové) broušení obvodem nebo bokem brousicího kotouče.
Poptat

BRH – vodorovná rovinná bruska s pracovní plochou stolu od rozměru 250 x 600 mm do 400 x 1000 mm a výkonem hlavního motoru 2,2 až 7 kW. Brusky BRH jsou určeny pro klasické rovinné (případně tvarové) broušení obvodem nebo bokem brousicího kotouče. Umožňují ruční broušení i broušení v automatických pracovních cyklech pro broušení rovinných ploch obrobků rovinným nebo zapichovacím způsobem. Ovládací panel řídicího systému je umístěn na otočném rameni, na kterém jsou soustředěny všechny ovládací prvky pro plnou a snadnou obsluhu stroje. Pro snadné nastavování polohy, případně pro ruční broušení je k dispozici ruční ovládací kolečko. Obrobky se obvykle upínají na magnetickou upínací desku, případně je možno upnutí do speciálních upínačů, upnutých do T drážek v pracovním stole. Ve zvláštním provedení je možné brousit i úkosové plochy. Stroj je možné na přání vybavit dotykovou sondou, monitorem najetí na třísku apod.

Rovinná bruska BRH 20AQ má ruční a hydraulický pohon stolu s plynule regulovatelnou rychlostí a ruční i strojní pohon příčného posuvu a to buď plynulý s regulovatelnou rychlostí anebo přerušovaný v úvratích stolu. Má příčný a svislý rychloposuv a ruční i strojní pohon svislého posuvu. Strojní pohon svislého posuvu zabezpečuje automatický přísun podle předvolby buď v každé úvrati anebo v každé příčné úvrati a svislý rychloposuv v obou směrech. Celkový přídavek na broušení je možné rozdělit na hrubování a jemné broušení, přičemž velikost hrubovacího kroku je 0,012 – 0,03 mm a velikost kroku při jemném broušení je 0,002 – 0,01 mm. Po dosáhnutí požadované míry je přísun automaticky vypnutý. S použitím svislého odměřování (svislé a příčné odměřování ESSA je součástí základní výbavy stroje) dokáže bruska pracovat v uzavřeném pracovním cyklu bez odskoku směrem nahoru. Modernizovaná bruska má vřeteník s valivým uložením vřetena. Na řízení stroje je použitý řídící systém OMRON. Na ovládacím panelu je dotyková obrazovka, která zobrazuje polohu příčné i svislé osy a obsluha na ní bude nastavovat některé parametry broušení. Hydraulický agregát brusky má novou konstrukci s moderními prvky – pohyb stolu je řízený proporcionálním ventilem, který nahrazuje dosud používané staré mechanicko-hydraulické prvky.