BHC CNC

Bruska BHC je univerzální hrotová plně CNC řízená bruska s třemi řízenými osami.
Poptat

Bruska BHC je univerzální hrotová plně CNC řízená bruska s třemi řízenými osami. Osa X (přísuv brousicího vřeteníku), osa Z (podélný posuv stolu) a řízená osou C (otáčky pracovního vřeteníku). Bruska BHC je primárně určena především pro numericky řízené broušení vnějších válcových ploch o různých průměrech a jejich přilehlých čelních ploch a poloměrů, včetně automatického zarovnání CNC orovnávačem a kompenzacemi prostřednictvím systému CNC. Stroj může být na přání zákazníka dovybaven speciálním příslušenstvím pro vnitřní broušení případně superfinišovacím zařízením. Na stroji lze realizovat broušení s podélným posuvem a pohyblivým stolem, zápichové broušení s pevným nebo oscilujícím stolem, broušení v cyklu zápichového a podélného broušení s např. následným podélným přebroušením. Mezi hroty lze brousit válcové nebo kuželové plochy. Technicky náročnější plochy je možné brousit lineární a kruhovou interpolací. Prostřednictvím servomotorů a kuličkových šroubů je realizován přísuv brousicího vřeteníku a pojezd stolu. Hrotová bruska BHC prezentuje stabilní a velmi přesný stroj, který může je vhodný pro sériovou výrobu stejně tak dobře jako i ve výrobě kusové pro obrobky o celkové hmotnosti do 4 000 kg, případně v provedení Heavy Duty (HD) až do 5 000 kg jednoho broušeného kusu.
Univerzální hrotová bruska BHC je určena pro vnější, popř. vnitřní broušení obrobků upnutých mezi hroty nebo letmo ve sklíčidle (zvláštní příslušenství) v unášecím vřeteníku, s možností postupného zapichovacího broušení, podélného broušení se stolem pohyblivým i zapichovacího broušení se stolem nepohyblivým nebo oscilujícím. Při upnutí mezi hroty je možné podélně brousit obrobky válcovité nebo kuželovité. Tzv. táhlé kužele je možné brousit interpolací osy X a Z. Brousicí vřeteník je oboustranně natáčivý. Umožňuje brousit kolmým zapichovacím způsobem při natočení vřeteníku. Tohoto způsobu lze využít zejména při broušení strmých kuželů a při současném broušení válcových a přilehlých čelních ploch obrobků.
Je vybavena moderními konstrukčními prvky, mezi které se řadí přísuv brousicího vřeteníku kuličkovým šroubem s valivým vedením brousicího vřeteníku. Podélný posuv stroje je též ovládán kuličkovým šroubem. Stroj je osazen řídicím systémem SINUMERIK 840D sl a servopohony SINAMICS S 120 na osách X a Z. Interpolace na sebe kolmých os podélného posuvu stolu (osy Z) a příčného posuvu brousicího vřeteníku (osy X) umožňuje použití široké škály metod broušení a tvarových orovnání jak kotoučů pro vnější broušení, tak i kotoučů vnitřního broušení. Čelní plochy obrobku je možné brousit stranou brousicího kotouče nebo při upnutí obrobku letmo a natočení unášecího vřeteníku o 90 stupňů vlevo obvodem brousicího kotouče. Ovládací prvky stroje jsou účelně soustředěny do místa obsluhy. Jsou snadno dostupné a umožňují tak dobrou ovladatelnost stroje. Zvláštní příslušenství podstatně rozšiřuje pracovní možnosti stroje a příznivě ovlivňuje i kvalitu výbrusu.


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /data/5/e/5ea55eb5-0be7-4ee6-91ff-dfd030e72ebb/strojimport.cz/web/wp-content/themes/strojimport/single.php on line 98