MCG 820i

MCG 820i - multifunkční obráběcí centrum typu horní gantry, umožňující komplexní obrábění prostorově složitých a technologicky náročných dílců.
Poptat

MCG 820i – Funkce stroje jsou řízeny CNC řídicím systémem, který umožnuje obrábění i prostorově složitých tvarů, kdy nástroj sleduje dráhu vzniklou jako výstup z 3D CAD programu. Konstrukce stroje je tvořena portálem typu horní gantry, jehož rám se skládá ze dvou bočnic, pevně spojených se základnou. Po horní straně bočnic se v podélném směru pohybuje příčník (osa Y). Po příčníku se v příčném směru pohybuje křížový suport se smykadlem (osa X). Smykadlo se pohybuje ve svislém směru (osa Z). Smykadlo muže být osazeno bud elektrovřetenem, nebo 2osou hlavou CyTec. Hlava CyTec umožnuje provádět otočný pohyb (osa C) kolem svislé osy a umožnuje provádět také kyvný pohyb (osa A) kolem horizontální osy. Standardně je u strojů řady 810 upínací plocha pro obrobek tvořena nepohyblivým (pevným) pracovním stolem. U strojů rady 820 je upínací plocha pro obrobek tvořena dvěma pevnými pracovními stoly. Místo pevného stolu muže být na stroji nainstalován dvouosý otočný stůl (volitelné vybavení), který se skládá z otočné části (osa C) a naklápěcí části (osa A).
Všechna vedení X, Y, Z jsou tvořena lineárními vedeními s valivými jednotkami. Jejich dimenze a umístění dovoluje nejen vysoké zatížení všech pohybujících se celků při zachování vysoké přesnosti rozměrů a kvality povrchu obrobku i při přerušovaném řezu, ale zajištuje i vysokou životnost stroje. Pracovní pohyby příčníku, křížového suportu a smykadla jsou prováděny střídavými regulačními motory s digitálním řízením přes rotující kuličkové šrouby
s kuličkovými maticemi. Odměřování polohy v osách X, Y, Z je prováděno přímo
buď inkrementálními, nebo absolutními lineárními odměřovacími jednotkami.

Toto vertikální obráběcí centrum je vysoce produktivní stroj určený především pro výrobu forem v lisařském, plastikářském, automobilovém i leteckém průmyslu. Svým konstrukčním řešením je vhodný pro obrábění složitých přesných prostorových tvaru jak v tříosém, tak v pětiosém obrábění. Typickými výrobky jsou formy pro výrobu lisovacích a tvářecích nástrojů, zápustek pro kování nebo formy pro vstřikování umělých hmot, různá zařízení pro tváření plastu a pryží a jiné tvarově složité strojní výrobky. Velký prostor pro využití stroje leží rovněž i v  oblasti nástrojářství a konvenční výroby, tj. klasické frézování, vrtání, zahlubování a vystružování otvoru, řezání a frézování závitu. Stroje vybavené otočným stolem a soustružnickou vřetenovou jednotkou umožnují provádět také soustružnické operace, jako např. soustružení vnějších a vnitřních ploch, čelní soustružení, soustružení vnějších a vnitřních závitu atd. Stroj vzhledem k vysoké dynamice, velmi vysoké tuhosti a tlumicím vlastnostem konstrukce umožnuje využití výhod HSC technologie.


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /data/5/e/5ea55eb5-0be7-4ee6-91ff-dfd030e72ebb/strojimport.cz/web/wp-content/themes/strojimport/single.php on line 98