MCV 2080i

Vertikální obráběcí centra MCV 2080i jsou konstruována jako stavebnicové stroje pro komplexní třískové obrábění plochých i skříňových součástí z oceli, litiny a slitin lehkých kovů upnutých na pracovním stole a to i vysokými pracovními rychlostmi při zachování vysoké přesnosti. Stroj umožňuje provádět frézovací operace ve třech na sebe kolmých souřadných osách X, Y, Z.
Poptat

Vertikální obráběcí centrum MCV 2080i

MCV 2080i – vysoce produktivní vertikální obráběcí centrum pro komplexní třískové obrábění. Pracovní stůl s pracovní plochou 2200 x 780 mm a s maximálním zatížení až 3000kg, se pohybuje v podélném směru (osa X) po vedení na křížovém suportu. Křížový suport se pohybuje po vedení na základně v příčném směru (osa Y).

Vřeteník se pohybuje ve vertikálním směru (osa Z) po vedení na stojanu. Všechny pohyby stroje jsou realizovány prostřednictvím lineárního vedení s valivými elementy jejichž dimenze a umístění dovoluje vysoké zatížení stolu, suportu a vřeteníku při zachování vysoké přesnosti rozměrů a kvality obrobku i při přerušovaném řezu. Toto konstrukční řešení také zajišťuje vysokou životnost a spolehlivost stroje. Odměřování polohy v osách X, Y, Z je prováděno přímo inkrementálními lineárními odměřovacími jednotkami. Funkce stroje jsou řízeny CNC řídicím systémem (HEIDENHAIN, SIEMENS nebo FANUC), který umožňuje obrábění i prostorově složitých tvarů, kdy nástroj sleduje dráhu vzniklou jako výstup z 3D CAD programu.

Vertikální obráběcí centra MCV 2080i jsou konstruována jako stavebnicové stroje pro komplexní třískové obrábění plochých i skříňových součástí z oceli, litiny a slitin lehkých kovů upnutých na pracovním stole a to i vysokými pracovními rychlostmi při zachování vysoké přesnosti. Stroj umožňuje provádět frézovací operace ve třech na sebe kolmých souřadných osách X, Y, Z.

Stroj je ve standardním provedení vybaven digitálními pohony, lineárními optoelektrickými absolutními pravítky, centrálním mazacím systémem, zásobníkem na 24 nástrojů s výměnnou rukou, automatickým ofukováním držáku nástroje, chladicím agregátem se systémem chlazení nástroje, oplachováním teleskopických krytů a elektronickou kompenzací teplotních dilatací.

Obráběcí centrum MCV 2080i představuje nový typ vertikálního frézovacího centra s moderně řešeným, účelným, stabilním zakrytováním. Krytování stroje, jakož i celý stroj splňuje nejnáročnější požadavky na bezpečnost stroje a jeho bezpečnou obsluhu podle směrnic CE.

Stroj může být vybaven dálkovou diagnostikou stroje, která pomáhá při komunikaci se zákazníkem při diagnostice a nápravě většiny stop-stavů stroje.

Ke stroji MCV 2080i nabízíme širokou škálu zvláštního příslušenství.