MCV 1680i

MCV 1680i - vysoce produktivní vertikální obráběcí centrum pro komplexní třískové obrábění. Pracovní upínací stůl s rozměry pracovní desky 1800 x 780 mm, jehož maximální zatížení je 2500 kg, se pohybuje v podélném směru (osa X) po vedení na křížovém suportu.
Poptat

MCV 1680i – vysoce produktivní vertikální obráběcí centrum pro komplexní třískové obrábění. Pracovní upínací stůl s rozměry pracovní desky 1800 x 780 mm, jehož maximální zatížení je 2500 kg, se pohybuje v podélném směru (osa X) po vedení na křížovém suportu. Křížový suport se pohybuje po vedení na základně v příčném směru (osa Y). Vřeteník se pohybuje ve vertikálním směru (osa Z) po vedení na stojanu. Všechna vedení jsou tvořena lineárními vedeními s valivými jednotkami. Jejich umístění a dimenze dovoluje vysoké zatížení stolu, suportu a vřeteníku při zachování vysoké přesnosti obrábění a kvality finálních obrobků a to i při přerušovaném řezu. Toto konstrukční řešení také zajišťuje vysokou životnost stroje. Odměřování polohy v osách X, Y, Z je prováděno přímo inkrementálními lineárními odměřovacími jednotkami. Funkce stroje jsou řízeny CNC řídícím systémem (HEIDENHAIN, SIEMENS nebo FANUC), který umožňuje obrábění i prostorově náročných tvarů, kdy nástroj sleduje dráhu vzniklou jako výstup z 3D CAD programu.

Stroj je ve standardním provedení vybaven digitálními pohony, lineárními optoelektrickými absolutními pravítky, centrálním mazacím systémem, zásobníkem nástrojů s výměnnou rukou, automatickým ofukováním držáku nástroje, chladicím agregátem se systémem chlazení nástroje, oplachováním teleskopických krytů a elektronickou kompenzací teplotních dilatací.

Krytování stroje zabraňuje úniku chladicí kapaliny, mazacích prostředků a zplodin obrábění mimo pracovní prostor a minimalizuje negativní vlivy na životní prostředí. Konstrukce stroje odpovídá požadavkům směrnice o strojních zařízeních 2006/42/EC a splňuje požadavky všech bezpečnostních norem pro označení značkou CE. Mazání pohyblivých a rotujících částí stroje (lineární osy, elektrovřeteno) je zajištěno aplikací automatického tukového mazání a také nedochází k znečišťování řezné kapaliny a vlastních částí stroje.

Stroj může být vybaven dálkovou diagnostikou stroje, která pomáhá při komunikaci se zákazníkem při diagnostice a nápravě většiny stop-stavů stroje.

Ke stroji MCFV 1680 nabízíme širokou škálu zvláštního příslušenství. Stroj lze dovybavit 1-2osým CNC otočným stolem.