MCU 700V – 5X

MCU 700 V - 5X - vertikální obráběcí centrum s nejširším technologickým využitím: soustružení, souvislé pětiosé frézování, ostatní technologie (vrtání, vyvrtávání, vystružení, řezání závitů) s maximální produktivitou a vysokou přesností.
Poptat

MCU 700V – 5X – vertikální obráběcí centrum s nejširším technologickým využitím: soustružení, souvislé pětiosé frézování, ostatní technologie (vrtání, vyvrtávání, vystružení, řezání závitů) s maximální produktivitou a vysokou přesností. Obrábí ocel, litinu, železné i neželezné kovy, plasty, dřevo, grafit. Stroj umožňuje dálkovou diagnostiku, monitoring výroby, automatizaci a paletizaci. Cílem vzdálené diagnostiky je zkrátit prostoje přesnou indikací závady a na následnou servisní činnost. To přináší zejména snížení ztrát zákazníků z odstávek stroje.

Stroj je navržen tak, aby pracoval v běžném dílenském prostředí, bez vlivu agresivních výparů a prachových částic. Teplota by měla být udržována v rozmezí od + 10° do 35° C, průměrná teplota nesmí překročit max. 35 ° C. vlhkost vzduchu 80%. Přesnost stroje je zajištěna při okolní teplotě 20° C ± 3° C.

CHARAKTERISTICKÉ KONSTRUKČNÍ VLASTNOSTI:

 • pohyblivé části stroje (saně, stůl a vřeteno) jsou uloženy na válečkových lineárních vedeních
 • výkonné vřeteno KESSLER
 • digitální střídavé pohony hnacího vřetena a os SIEMENS
 • polohování lineárními optickými měřítky
 • centrické upnutí nástroje
 • Řídicí systém Siemens
 • otočný a sklopný stůl s momentovými pohony

STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ STROJE:

 • elektrické zařízení 3 x 400V / 50Hz
 • CNC řídicí systém SIEMENS 840 D sl
 • digitální střídavé pohony pro vřeteno a osu X, Y, Z, A, C – SIEMENS
 • přímé odměřování lineární a rotační osy
 • hydraulická jednotka – upnutí stolu osy
 • chladicí jednotka pro venkovní chlazení
 • tepelná kompenzace
 • centrické upnutí nástroje
 • automatické mazání pohyblivých částí
 • ruční kolečko
 • oplach pracovního prostoru
 • Klimatizace rozvaděče
 • Karta ETHERNET
 • sada nářadí pro údržbu
 • průvodní dokumentace (poznámka – manuál z řídicího systému na CD)
 • opětovné chlazení vřetena
 • dopravník třísek
 • měnič nástrojů 80
 • signalizace stavu stroje