MANURHIN K´MX816 CLEVER

MANURHIN K’MX 816 CLEVER - dlouhotočný automat určený pro produktivní obrábění součástí z tyčového materiálu o maximálním průměru 16 nebo 20mm.
Poptat

Dlouhotočný automat MANURHIN K’MX 816 CLEVER

MANURHIN K’MX 816 CLEVER – dlouhotočný automatický soustruh určený pro produktivní obrábění součástí z tyčového materiálu o maximálním průměru 16 nebo 20 mm. Tento stroj je standardně vybaven dvěma elektrovřeteny, rotačním vodícím pouzdrem, synchronizovaným s hlavním vřetenem. Osm lineárních CNC os a dvě rotační CNC osy umožňují obrábět produktivně jednoduché i složitější dílce. Díky konstrukčnímu řešení stroje lze obrábět až čtyřmi nástroji současně.