SUA 80 Numeric

SUA 80 NUMERIC - numericky řízený univerzální hrotový soustruh, který je určen pro hrubovací a finální práce na hřídelových i přírubových součástech, také pro řezání závitů, vyvrtávání, soustružení kuželů i různých tvarových rotačních ploch.
Poptat

Universální hrotový soustruh SUA 80 NUMERIC

Numericky řízený hrotový soustruh SUA 80 Numeric je určen pro hrubovací a dokončovací práce hřídelových i přírubových součástí, dále pro řezání závitů, vyvrtávání, soustružení kuželů i různých tvarových rotačních ploch. Výkon hlavního motoru 30 kW umožňuje výkonné soustružení obrobků až do váhy 6000 kg bez opěrky a až 8000 kg v opěrce. Je možné dosáhnout kroutícího momentu na vřetenu až 8000 Nm.

Stroj má vodorovné lože tuhé konstrukce, vodicí plochy lože jsou kalené a broušené, protiplochy na podélných saních jsou obloženy kluznou hmotou Turcite B z důvodu odstranění trhavých pohybů při malých posuvech. Soustruh SUA 80 Numeric je stroj s automatickým řízením cyklu, který je možné vybavit řídícím systémem od firmy Heidenhain, Fagor nebo Siemens. Velkou výhodou stroje  automatické hydraulické řazení třech převodových stupňů. V těchto převodových stupních jsou otáčky vřetena plynule měnitelné. Hlavní pohon je realizován vřetenovým motorem.Náhon podélného posuvu – osa Z, je proveden servopohonem, přímo na kuličkový šroub. U strojů delších nad 3500 mm točné délky je náhon proveden přes speciální suportovou skříň s vymezením vůle, posuv je realizován přes ozubený hřeben. Náhon příčného posuvu – osa X, je realizován servopohonem, přímo na kuličkový šroub. Odměřování obou posuvů je provedeno rotačními snímači umístěnými na servomotorech. Mazání ozubených kol ve vřeteníku a ovládání hydraulické pružinové brzdy vřetena i hydraulických přesouvačů zajišťuje samostatný mazací a hydraulický agregát připevněný na zadní část lože.

Monitor a ovládací panel řídícího systému je vestavěn do skříňky ovládacího panelu, která je umístěna před krytem pracovního prostoru se dvěma ručními elektronickými kolečky k saním podélného posuvu.

Numericky řízený hrotový soustruh SUA80 je možné vybavit jak ručně ovládanými nožovými hlavami, tak vícepolohovými CNC řízenými hlavami od různých firem.Dále je možné jej vybavit velkým množstvím zvláštního příslušenství i příslušenstvím konstruovaným na zakázku včetně dopravníku třísek. Elektrovýzbroj a řídící systém jsou umístěny ve skříni elektrického rozvaděče, který je umístěn vedle stroje, poblíž místa obsluhy.

PLNÉ ZAKRYTOVÁNÍ STROJE – stroje je zakrytovaný kompaktní zadní stěnou a přesuvnými předními dveřmi.

Všechna nebezpečná místa pro obsluhu jsou zakrytována. Kryty, které se otevírají a jsou opatřeny bezpečnostními spínači. Stroj splňuje bezpečnostní požadavky a předpisy pro značku shody CE.


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /data/5/e/5ea55eb5-0be7-4ee6-91ff-dfd030e72ebb/strojimport.cz/web/wp-content/themes/strojimport/single.php on line 98