SBX 500 CNC

SBX 500 CNC - soustružnické obráběcí centrum pro efektivní výrobu a dosahování vysoké produktivity. Optimalizovaná konstrukce nosné struktúry stroje, Y  osa na princípu suportového klínu v kombinaci s valivým válečkovým vedeními zabezpečuje vysokou tuhost, trvalou opakovanou přesnost a maximální stabilitu obrábění
Poptat

SBX 500 CNC – soustružnické obráběcí centrum pro efektivní výrobu a dosahování velmi vysoké produktivity. Optimalizovaná konstrukce nosné struktury stroje, Y  osa na principu suportového klínu v kombinaci s valivým válečkovým vedeními zabezpečuje vysokou tuhost, trvalou opakovanou přesnost a maximální stabilitu obrábění. Variabilita modulární koncepce umožňuje flexibilně přizpůsobit konfiguraci stroje požadavkům zákazníka.

Nejdůležitější charakteristiky
 • Modulární koncepce umožňující sestavit stroj pro široký rozsah technologií a materiálů
 • Protivřeteno s průchozím upínáním umožňuje kompletní opracování
 • Y osa s použitím suportového klínu přispívá k zvýšení stability řezného procesu
 • Rychlá nástrojová hlava velikosti VDI 40 s 12-ti poháněnými nástroji
 • C osa se samostatným servopohonem pro zabezpečení  přesné a stabilní polohy obrobku při zatížení řeznými silami
 • Valivé válečkové vedení s únosností dimenzovanou pro náročné hrubovací, ale i přesné dokončovací operace
 • Zvětšené vrtání vřeten rozšiřuje možnosti obrábění širšího sortimentu obrobků
 • Integrovaný řídící panel zlepšuje ergonomii ovládání stroje operátorem
 • Programování v grafickém 3D prostředí s pomocí technologických cyklů
 • Technologie pohonů s úsporou elektrické energie
 • Možnost integrace průmyslových robotů pro manipulaci polotovarů a obrobků
 • Chladící zařízení s tlakem od 0,7 MPa (7 barů) do 2,0 MPa (20 barů)