WHN 110 (Q, MC)

Vodorovná vyvrtávačka WHN 110 (Q, MC) je stroj na špičkové technické úrovni charakterizovaný vysokou technickou úrovní, vysokými a stabilními parametry a širokou možností výběru optimální varianty provedení stroje dle požadavků zákazníka.
Poptat

Horizontální vyvrtávačka WHN 110

WHN 110 (Q, MC) – horizontální /vodorovná/ vyvrtávačka je stroj na špičkové technické úrovni charakterizovaný vysokou technickou úrovní, vysokými a stabilními parametry a širokou možností výběru optimální varianty provedení stroje dle požadavků zákazníka. Stroj je určen pro náročné uživatele, kteří vyžadují  pro svoje technologické potřeby moderní a kvalitní obráběcí stroj s velkým řezným výkonem, velmi vysokou přesností a s širokým komfortem technologických funkcí. V nabídce je široký výběr různých variant, které umožňují zvolit optimální provedení odpovídající specifickým podmínkám zákazníků. WHN 110 (Q, MC) jsou souvisle řízeny řídicím systémem SINUMERIK 840 D, HEIDENHAIN iTNC530 nebo FANUC 31i.
Vodorovná vyvrtávačka stolová s výsuvným pracovním vřetenem v křížovém provedení WHN 110 (Q,MC) je středně velkým typovým představitelem pokročilé generace CNC horizontek. vyznačujících se vysokou úrovní výkonnostních parametrů a uživatelského komfortu založenou na technicky odpovídající koncepci a široké nabídce parametrických variant a uživatelských funkcí.
Komfort celkové nabídky vychází především z modulární koncepce typové řady strojů této generace, jejich periferních zařízení a příslušenství. Provedení vřeteníku stroje je volitelné podle potřeby ze dvou základních variant.
Obrobky lze upínat na pracovní stůl v provedení podle potřeby buď otočném nebo neotočném resp. na technologickou paletu. Základní užití stroje je orientováno na produktivní resp. efektivní univerzální třískové obrábění nerotačních středně velkých a těžkých obrobků především z litiny, ocelolitiny a oceli včetně technologicky nejnáročnějších operací. Veškeré funkce stroje, mimo odepnutí a upnutí nástroje, jsou ovládány z panelu řídícího systému, který se skládá z klávesnice, tlačítkového panelu a LCD monitoru. Odepnutí a upnutí nástroje je ovládáno tlačítky na vřeteníku. Ovládací panel je doplněn přenosným pomocným ovládacím panelem (ručním kolečkem), které duplikuje některé základní funkce ovládání stroje. Ovládací panel je otočně umístěn na stěně uvnitř krytu obsluhy. Řídící systém umožňuje ruční, poloautomatický a automatický režim ovládání. standardní komunikační rozhraní umožňuje propojení s vnitropodnikovou sítí pro snadnou správu a distribuci technologických programů případně pro diagnostiku a servis řídícího systému.

STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA STROJE:

  • CNC souvisle řízená vodorovná vyvrtávačka
  • křížové uspořádání loží
  • 4 lineární osy + otočný stůl
  • pracovní vřeteno výsuvné
  • stroj je primárně navržený pro univerzální nasazení ve strojírenské výrobě
  • vhodný jak pro hrubovací tak i dokončovací operace
  • volitelně lze vybavit širokým sortimentem zvláštního příslušenství, např.
   • automatickou výměnou nástroje (AVN),
   • frézovacími hlavami,
   • automatickou výměnou hlav (AVH),
   • lícní deskou,
   • chlazením nástroje tryskami (CHZ), chlazením osou vřetena (CHOV),
   • chlazením mlhou (CHM) či dopravníkem třísek
 • připraveno pro “Průmysl 4.0”