WHN(Q) 13/15 CNC

WHN (Q) 13/15 CNC - univerzální stroj pro obrábění netočivých větších a těžších obrobků ze šedé litiny, ocelových odlitků a oceli do hmotnosti 25 t. Stroj může být doplněn řadou dalších speciálních technologických doplňků, které značně rozšiřují aplikační možnosti stroje.
Poptat

Vodorovná vyvrtávačka WHN 13/15

WHN (Q) 13/15 CNC – horizontální stolová vyvrtávačka s pohyblivým vřetenem pro obrábění nerotujících větších a těžších obrobků ze šedé litiny, ocelových odlitků a oceli do hmotnosti 25 tun. Jsou to univerzální stroje pro velmi přesné frézování, souřadnicové vrtání, vyvrtávání a řezání závitů skříňových, deskových a tvarově složitých obrobků.
Pro současnou, technicky vyspělou konstrukci prošel stroj dlouhodobým procesem vývoje. Jeho velmi ceněnou vlastností je tuhý robustní rám, dlouhodobá obráběcí přesnost a rozsáhlý pracovní prostor. Konstrukce stroje je založena na optimálně zvolených prvcích technického designu s prodlouženou životností a technologií CNC řízení a řízení, které jsou vždy aktuální.
Široký výběr rozměrových a funkčních možností a také bohatá řada procesního příslušenství umožňuje nabídnout zákazníkovi optimální sestavu stroje splňující příslušné požadavky procesu.
Na přání je možno stroj doplnit řadou přídavných technologických zařízení, která rozšiřují technologické možnosti stroje. Stroje jsou osazovány souvisle řízenými systémem SINUMERIK 840D, HEIDENHAIN iTNC 530 nebo FANUC 31i.

Stručná charakteristika vyvrtávačky:

 • kontinuálně ovládaná horizontální vyvrtávačka
 • příčné lože
 • 4 lineární osy + otočný stůl
 • zatahovací pracovní vřeteno
 • stroj je navržen jako zařízení pro univerzální použití ve strojní výrobě
 • vhodné pro hrubovací operace i pro jemné obrábění forem
 • volitelně může být stroj vybaven:
  • zásobníkem nástrojů
  • manipulátorem (AVN)
  • externím chlazením nástroje (CHZ)
  • chlazením osy vřetena (CHOV)
  • mlhovým chlazením nebo dopravníkem třísek

Ovládání stroje:

 • všechny funkce stroje, kromě uvolnění a upnutí nástroje, jsou ovládány z panelu ovládacího systému, který se skládá z klávesnice, panelu tlačítek a LCD monitoru
 • uvolnění a upnutí nástroje je ovládáno tlačítky na vřeteníku
 • ovládací panel je doplněn přenosným pomocným ovládacím panelem (ruční kolečko), které duplikuje některé základní funkce ovládání stroje
 • ovládací panel je otočně upevněn na ovládací plošině, která je umístěna v prostoru před vřeteníkem
 • řídicí systém umožňuje manuální, poloautomatické a automatické režimy ovládání
 • pokud je stroj vybaven automatickou výměnou nástrojů (AVN), je doplněn přenosným ovládacím panelem AVN umístěným u zásobníku, který slouží k plnění zásobníku
 • standardní komunikační rozhraní umožňuje připojení k interní síti společnosti pro snadnou správu a distribuci technologických programů, případně pro diagnostiku a servis řídicího systému