W 100 A

W100A - konvenční horizontální stolní vyvrtávačka v robustním provedení. Čtyři lineární osy plus otočný stůl. Stroj určený pro kusovou i malosériovou strojírenskou výrobu, vhodný jak pro hrubovací tak i dokončovací operace.
Poptat

Stolová vyvrtávačka W 100A

W100A – stolní horizontální vyvrtávačka s výsuvným pracovním vřetenem v podélném provedení je současným modelem původního konvenčního, tj. ručně ovládaného a stále žádaného stroje průběžně dodávaného po dobu téměř čtyř desetiletí.
Prakticky nezměněný původní koncept stroje vylepšený jeho užitnými vlastnostmi a komfortem pokročilého vybavení. Zejména u elektrických zařízení a pohonů, je provoz a ovládání široce preferován, a to především díky snadné obsluze, která nevyžaduje žádné speciální technologické postupy, nenáročné údržbě a široké škále technologických aplikací založených především na tuhém, dokonce odolném a tudíž vysoce výkonném provedení stroje.

Základní oblast použití horizontální vyvrtávačky W 100 A, včetně jeho standardního vybavení v oblasti příslušenství a podobně, se zaměřuje na různé univerzální třískové obrábění nerotačních obrobků menší velikosti a nižší hmotnosti, vyrobených především z litiny, lité oceli a oceli.
V současné době je vyhledáván pro menší nebo pomocné závody, opravny nebo údržbářské provozy nebo technologické postupy, kde lze uplatnit výhody vyplývající z vestavěné čelní desky a zařízení umožňujících operace s využitím dlouhých vyvrtávacích tyčí.
Pro rozšíření pracovních možností stroje a zajištění jeho nepřetržitého provozu může být stroj vybaven volitelným příslušenstvím, popřípadě speciálními doplňky především technologické povahy.

Samotný stroj konvenčního podélného uspořádání se stacionárním sloupem se skládá z pevného podélného lože, po kterém po příčně nastavitelných saních (souřadnice X) na podélně nastavitelných složených saních (souřadnice Z) jede na rotačně neseném stole (B-souřadnice) a na kterém je připevněn sloupek, kde je vřeteník seřízen svisle (souřadnice Y).
Vřeteník obsahuje kompletní prvky a mechanismy uložení a pohonu vřeten a zabudované čelní desky včetně posuvu šoupátka a podélného pohybu pracovního vřetena (souřadnice W) včetně upnutí nástroje.

Vřeteník dále pojme centrální pohon posuvů všech ostatních nastavitelných skupin stroje.
Pohon všech posuvů a pohon vřeten a čelní desky je odvozen ze společného neregulovaného elektrického pohonu.
Na čelo čelní desky nebo vřeteníku lze připevnit odnímatelné volitelné technologické vybavení, jako je vodicí podpěra, upínací podpěra, frézovací hlava atd. – viz samostatné technické nabídky.
Pracovní plocha stolu může být vybavena volitelnými doplňky, jako jsou upínací prvky atd. – viz samostatné technické nabídky.
Stroj je standardně vybaven držákem vyvrtávací tyče, lze jej však dodat i bez tohoto vybavení.