RET10X

Díky stavebnicovému systému křížová vyvrtávačka RET10X umožnuje maximální variabilitu provedení a technologického využití. Dle potřeby lze volit stroj v provedení s výsuvem v ose V (smykadlo), nebo ose W (vřeteno), anebo kombinaci obou os.
Poptat

RET10X – díky stavebnicovému systému umožňuje tato horizontální křížová vyvrtávačka maximální variabilitu provedení a technologického využití. Dle potřeby lze volit stroj v provedení s výsuvem v ose V (smykadlo), nebo ose W (vřeteno), anebo kombinaci obou os. Volitelné jsou též rozjezdy v základních osách X, Y, Z, velikost, počet (1 nebo 2) a funkčnost upínacích ploch (otočný interpolační, otočný polohovací, neotočný stůl), frézovací hlavy, lícní desky, automatická výměna nástroje, automatická výměna hlav, různé systémy chlazení, úroveň krytování a další příslušenství.

Stručná charakteristika:

  • souvisle řízená vodorovná vyvrtávačka
  • křížové uspořádání loží
  • 4/5 lineárních os + otočný / neotočný stůl
  • výsuvné smykadlo / pracovní vřeteno nebo kombinace
  • stroj navržený pro univerzální nasazení ve strojírenské výrobě
  • vhodný jak pro hrubovací tak i dokončovací operace
  • lze nakonfigurovat dle technologických potřeb zákazníka (délka pojezdů, počet os, 1 nebo 2 upínací plochy, úroveň krytování)
  • volitelně lze vybavit širokým sortimentem zvláštního příslušenství, např. automatickou výměnou nástroje (AVN), frézovacími hlavami, automatickou výměnou hlav (AVH), lícní deskou, chlazením nástroje tryskami (CHZ), chlazením osou vřetena (CHOV), chlazením mlhou (CHM) či dopravníkem třísek
  • připraveno pro “Průmysl 4.0”

Veškeré funkce stroje, mimo odepnutí a upnutí nástroje, jsou ovládány z panelu řídícího systému, který se skládá z klávesnice, tlačítkového panelu a LCD monitoru. Odepnutí a upnutí nástroje je ovládáno tlačítky na vřeteníku. Ovládací panel je doplněn přenosným pomocným ovládacím panelem (ručním kolečkem), které duplikuje některé základní funkce ovládání stroje. Ovládací panel je otočně umístěn na stěně uvnitř krytu obsluhy. Řídící systém umožňuje ruční, poloautomatický a automatický režim ovládání. Standardní komunikační rozhraní umožňuje propojení s vnitropodnikovou sítí pro snadnou správu a distribuci technologických programů případně pro diagnostiku a servis řídícího systému. Mazání celého stroje je řešeno centrálně, osové, četnost mazacích dávek v korelaci s ujetou dráhou konkrétní skupiny. Vedení osy X, Y i Z je kompletně zakrytováno teleskopickými kryty. Komplexní systém bezpečnostních prvků dle platných právních předpisů a technických norem “CE”.

RET 10 X prezentována na našem stánku TENHIKA 2017, Bělehrad, Srbsko