MCG 3022i

MCG 2318 - vertikální portálové obráběcí centrum představitelem řady multiprofesních obráběcích center, které je díky svým parametrům předurčeno nejen k obrábění rozměrných a tvarově složitých dílců v oborech klasického strojírenství, ale i v průmyslu automobilovém, plastikářském a lisařském.
Poptat

MCG 3022 – vertikální portálové obráběcí centrum představitelem řady multiprofesních obráběcích center, které je díky svým parametrům předurčeno nejen k obrábění rozměrných a tvarově složitých dílců v oborech klasického strojírenství, ale i v průmyslu automobilovém, plastikářském a lisařském. Robustní a pevná konstrukce skeletu zaručuje vysokou tuhost při tvrdém obrábění, vysokou dynamickou stabilitu při vysokých řezných rychlostech, minimální dopad na geometrii středu v posuvných polohách a velmi dobrou tepelnou stabilitu při různých pracovních podmínkách. Vysoký krouticí moment vřetena umožňuje obrábění středně pevných ocelových dílů moderními nástroji. Manipulace s nástroji je řešena přímo prostřednictvím interakce nástrojového zásobníku a manipulátoru. S ohledem na možnost obrábění až v šesti osách se současnou možností soustružení, najde také své uplatnění v náročných oblastech energetiky a letectví.

Pohyby všech částí v osách X, Y, Z jsou zajištěny pomocí lineárního vedení s předepnutými bezvůlovými valivými jednotkami. Jejich dimenze a umístění dovoluje nejen vysoké zatížení všech pohybujících se celku při zachování vysoké přesnosti rozměru a kvality povrchu obrobku i při přerušovaném řezu, ale zajištuje i vysokou životnost stroje. Pracovní pohyb svislého suportu a křížových saní je prováděn střídavým regulačním motorem s digitálním řízením přes rotující kuličkový šroub s kuličkovou maticí. Pracovní pohyb příčníku je poháněn čtyrmi střídavými regulačními motory s digitálním řízením. Vlevo a vpravo od příčníku je na horní straně
bočnic umístěn ozubený hřeben. Do každého hřebenu zabírá dvojice pastorku. Každý pastorek je poháněn motorem pomocí vlastní planetové převodovky.
Odměřování polohy v osách X, Y, Z je prováděno přímo absolutními lineárními odmeřovacími jednotkami.

Funkce stroje jsou řízeny CNC řídícím systémem SIEMENS nebo HEIDENHAIN. Stroj je ve standardním provedení vybaven vřetenovou jednotkou HSK-A100, dopravníky třísek, přívodem vzduchu středem vřetena, kompletně krytovaným pracovním prostorem, automatickým zásobníkem nástrojů, vibrodiagnostikou, vnějším chlazením nástroje.

Krytování stroje zabraňuje úniku chladicí kapaliny, mazacích prostředků a zplodin obrábění mimo pracovní prostor a minimalizuje negativní vlivy na životní prostředí. Konstrukce stroje odpovídá požadavkům směrnice o strojních zařízeních 2006/42/EC a splňuje požadavky všech bezpečnostních norem pro označení značkou CE. Mazání pohyblivých a rotujících částí stroje (lineární osy, elektrovřeteno) je zajištěno aplikací automatického tukového mazání a také nedochází k znecišťování řezné kapaliny a vlastních částí stroje.

Stroj může být vybaven dálkovou diagnostikou stroje, která pomáhá při komunikaci se zákazníkem při diagnostice a nápravě většiny stop-stavů stroje.

Ke stroji MCG 3022 nabízíme širokou škálu zvláštního příslušenství.


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /data/5/e/5ea55eb5-0be7-4ee6-91ff-dfd030e72ebb/strojimport.cz/web/wp-content/themes/strojimport/single.php on line 98