MCV 1260i

MCV 1260i - vysoce produktivní vertikální obráběcí centrum pro komplexní třískové obrábění ve třech osách X, Y, Z. Stroj je řízen CNC řídícím systémem (HEIDENHAIN, SIEMENS nebo FANUC), který umožňuje obrábění i prostorově velmi složitých tvarů, kdy pracovní nástroj následuje dráhu vzniklou jako výstup z 3D CAD programu.
Poptat

MCV 1260i – vysoce produktivní vertikální obráběcí centrum pro komplexní třískové obrábění ve třech osách X, Y, Z. Stroj je řízen CNC řídícím systémem (HEIDENHAIN, SIEMENS nebo FANUC), který umožňuje obrábění i prostorově velmi složitých tvarů, kdy pracovní nástroj následuje dráhu vzniklou jako výstup z 3D CAD programu. Vřeteno stroje je uloženo ve vřetenové jednotce zabudované ve vřeteníku a pohybuje se ve vertikálním ose (Z) po vedení na stojanu. Pracovní stůl, jehož horní plocha o rozměrech 1500 x 620 mm slouží pro upnutí obrobku, umožňuje maximální přípustné zatížení až do hmotnosti 1350 kg. Křížový suport se pohybuje po vedení na základně v příčném směru (osa Y). Stroj je ve standardním provedení vybaven digitálními pohony, lineárními optoelektrickými absolutními pravítky, centrálním mazacím systémem, zásobníkem nástrojů s výměnnou rukou, automatickým ofukováním držáku nástroje, chladicím agregátem se systémem chlazení nástroje, oplachováním teleskopických krytů a elektronickou kompenzací teplotních dilatací.

Krytování stroje zabranuje úniku chladicí kapaliny, mazacích prostredků a zplodin obrábění mimo pracovní prostor a minimalizuje negativní vlivy na
životní prostředí. Konstrukce stroje odpovídá požadavkům směrnice o strojních zařízeních 2006/42/EC a splňuje požadavky všech bezpečnostních
norem pro označení značkou CE. Mazání pohyblivých a rotujících částí stroje (lineární osy, elektrovřeteno) je zajištěno aplikací automatického tukového
mazání a také nedochází k znečišťování řezné kapaliny a vlastních částí stroje.

Stroj může být vybaven dálkovou diagnostikou stroje, která pomáhá při komunikaci se zákazníkem při diagnostice a nápravě většiny stop-stavů stroje.

Ke stroji MCFV 1260 nabízíme širokou škálu zvláštního příslušenství. Stroj lze dovybavit 1-2osým CNC otočným stolem.