MULTICUT 630i

MULTICUT 630i - multifunkční soustružnicko-frézovací centrum vytváří přechod mezi soustruhy a frézkami, čímž výrazně rozšiřují technologické možnosti v jeden univerzální stroj na více výrobních operací (soustružení, řezání závitů, zapichování, vrtání, vyvrtávání, frézování (včetně frézování vaček), odvalování ozubení a měření).
Poptat

Vysoce výkonné multifunkční soustružnicko-frézovací centrum MULTICUT 630i

MULTICUT 630i – multifunkční soustružnicko-frézovací centrum vytváří přechod mezi soustruhy a frézkami, čímž výrazně rozšiřují technologické možnosti v jeden univerzální stroj na více výrobních operací (soustružení, řezání závitů, zapichování, vrtání, vyvrtávání, frézování /včetně frézování vaček/, odvalování ozubení a obrážení drážek i ozubení).

Standardně jsou všechny multifunkční soustužnicko-frézovací centra MULTICUT vyráběny a dodávány v pětiosém provedení, které přináší možnost mimoosého opracování a pětiosého frézování.

Varianta MULTICUT 630/2000 S je vybavena protivřetenem a umožňuje tak u vhodné součásti komplexní obrábění z obou stran na jedno upnutí s automatickým přepnutím obrobku. Pohon obrobkových vřeten je řešen řemenovým náhonem od asynchronního motoru s dvoustupňovou převodovkou. Nástrojové vřeteno a osa „B“ jsou poháněny integrovanými průvlakovými motory (tzv. motorvřeteny) chlazenými kapalinou. Hlavní vřeteno i protivřeteno je vybaveno osou „C“.

Stroje jsou vybaveny velkokapacitním řetězovým zásobníkem nástrojů pro pevné i poháněné nástroje s upínacím kuželem HSK-T100 nebo Capto C8. Všechna lineární vedení jsou valivá a  předepjatá. Konstrukce celého stroje je koncipována s maximálním ohledem na dobré ergonomické vlastnosti stroje.

Vynikající kombinace výkonu a přesnosti je zaručena zkušeností a konstrukčním řešením jednotlivých strojních skupin.

Pracovní prostředí:

Stroj MULTICUT 630 ve standardním provedení je určen pro práci v dílenském prostředí bez účinků agresivních par, nebo plynů a prachových částic, zejména vodivého prachu. Teplota okolního prostředí může kolísat v rozmezí od +15°C  do +35°C.  Max. relativní vlhkost vzduchu 80%, max. absolutní vlhkost vzduchu 15g/m3. Pracovní přesnost dle ” Zápisu o zkoušce přesnosti ” se dosáhne při teplotě 20 ±2°C. Stroj splňuje podmínku maximální hladiny akustického výkonu 99dB (A) a hladiny hluku v místě obsluhy 80dB (A). Konstrukce stroje odpovídá platným bezpečnostním předpisům. Vzhledem k neustálému vývoji jsou údaje v podrobnostech nezávazné a mohou se průběžně měnit. Stroj je konformní s “CE”.

Ke stroji lze doobjednat velké množství  zvláštního příslušenství.

Multifunkční soustružnicko-frézovací centrum MULTICUT nabízíme ve dvou kinematických variantách:

  • S – provedení s pravým vřetenem;
  • T – provedení s koníkem