MCV 750

MCV 750 - obráběcí centrum s vysoce efektivním obráběním, které je zajištěno  vysokorychlostními vřeteny a vysokými rychloposuvy. Litinový rám stroje ve tvaru C zajišťuje vysokou tuhost a stabilitu, což umožňuje silové obrábění a velice přesné obrábění i složitých dílců.
Poptat

Frézovací a vrtací obráběcí centrum MCV 750 Rapid / Sprint / Speed

MCV 750 – obráběcí centrum s vysoce efektivním obráběním, které je zajištěno vysokorychlostními vřeteny a vysokými rychloposuvy. Litinový rám stroje ve tvaru C zajišťuje vysokou tuhost a stabilitu, což umožňuje silové obrábění a velice přesné obrábění i složitých dílců. Díky posuvným krytům, které odkrývají jeden roh pracovního prostoru, je velmi snadný přístup do pracovního prostoru. Vysokorychlostní obrábění forem je umožněno díky dynamice lineárních os. S použitím zvláštního příslušenství stroj umožňuje nasazení produktivních nástrojů se středovým přívodem chladící kapaliny. Ke stroji nabízíme širokou škálu zvláštního příslušenství.

Frézovací a vrtací obráběcí centrum MCV 750 je primárně určeno pro přesné a rychlé obrábění obecných tvarových povrchů a vrtání, vyvrtávání, vystružování, řezání závitů a frézování větších a tvarově složitých dílcích. Automatická výměna nástrojů ze zásobníku umožňuje práci v automatickém cyklu. Posuvy křížového stolu a vřeteníku lze využívat současně. S použitím zvláštního příslušenství stroj umožňuje obrábění dílců ze čtyř stran, obrábění šroubovic a použití produktivních nástrojů s přívodem chladicí kapaliny středem.

Charakteristické konstrukční prvky použité na stroji:

 • pohyblivé části stroje (saně, stůl, vřeteník) jsou uloženy na valivých lineárních vedeních
 • vřeteno
 • digitální střídavé regulační pohony SIEMENS pohánějící vřeteno a osy X, Y, Z
 • odměřování polohy lineárními optickými snímači
 • středové upínání nástrojů
 • řídicí systém Sinumerik 840 Dsl

Normální příslušenství stroje:

 • elektro výzbroj 3x 400V/50Hz
 • CNC systém Sinumerik 840 Dsl
 • digitální střídavé regulační pohony SIEMENS os X, Y, Z
 • přímé odměřování polohy os X, Y, Z lineárními snímači
 • chladící agregát pro vnější chlazení
 • středové upínání nástrojů
 • automatické mazání pohyblivých součástí
 • zásobník nástrojů s mechanickou rukou
 • ruční kolečko
 • průvodní dokumentace subdodávek (pokud součástí průvodní dokumentace jsou Návody k obsluze a údržbě jednotlivých komponentů stroje, budou tyto dokumenty dodané kupujícímu v českém nebo anglickém jazyce. Jiná jazyková verze Návodů k obsluze a údržbě jednotlivých komponentů stroje bude kupujícímu poskytnuta pouze za úplatu, a to jen, pokud je tato položka součástí zvláštního příslušenství uvedeného v této příloze)
 • karta ETHERNET
 • teplotní kompenzace
 • sada nářadí k obsluze
 • oběhové chlazení vřetene
 • dopravník třísek
 • průvodní dokumentace česká
 • dialog český